Zestoretic 20mg/12,5mg Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem Zestoretic altijd op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag en volg hierbij de richtlijnen
van uw arts.
Zestoretic is voor oraal gebruik. De dosering bedraagt gewoonlijk één tablet eenmaal daags.
In uitzonderlijke gevallen mag de dosering verhoogd worden tot 2 tabletten per dag in één
enkele inname.
Slik de tablet(ten) door met water.

Samenstelling

- De werkzame stoffen in dit middel zijn lisinopril en hydrochlorothiazide. Lisinopril is aanwezig in de vorm van lisinopril-dihydraat 21,8 mg overeenkomend met 20 mg lisinopril in een Zestoretic 20 mg/12,5 mg tablet. De hoeveelheid hydrochlorothiazide bedraagt 12,5 mg voor Zestoretic 20 mg/12,5 mg.

- De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, magnesiumstearaat.

Indicatie

Zestoretic is een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk. Het bevat twee werkzame stoffen: lisinopril, een inhibitor van het angiotensine conversie enzym (verlaagt de bloeddruk en verbetert de pompkracht van het hart) en hydrochlorothiazide, een diureticum (een waterafdrijvend middel). Zestoretic is aangewezen voor de behandeling van hoge bloeddruk bij patiënten bij wie de bloeddruk onvoldoende onder controle was met een van de werkzame bestanddelen alleen.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
  vinden in rubriek 6.
 • U bent overgevoelig voor angiotensine conversie enzym inhibitoren of voor
  sulfonamide-derivaten.
 • U gebruikt of heeft in het verleden sacubitril/valsartan gebruikt, een geneesmiddel dat
  wordt gebruikt voor de behandeling van een type langdurig (chronisch) harfalen bij
  volwassenen omdat het risico op angio-oedeem (een snelle onderhuidse zwelling, op een
  plek zoals de keel) dan verhoogd is.
 • U lijdt aan afwezigheid van urinevorming (anurie).
 • Uw lever of nieren werken bijna niet meer.
 • Indien u in het verleden een allergische reactie met jeuk, urticaria, plotselinge
  bloeddrukval, zwelling van handen, voeten of enkels, zwelling van gelaat, lippen, tong
  en/of keel heeft gehad tijdens een vorige behandeling met angiotensine conversie enzym
  inhibitoren of indien u reeds een dergelijke reactie heeft gehad zonder echte aanleiding
  of hiervoor erfelijke aanleg vertoont.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. Het is ook beter om geen Zestoretic te gebruiken
  als u korter zwanger bent (zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding).
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een
  bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.
Gegevens
CNK4679858
FabrikantenPharmanovia Benelux bv
Bijsluiter