Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Algemene vragen
 • Wat is een voorschrift?

  Een voorschrift, ook wel recept genoemd, is een formele instructie van een bevoegde zorgverlener voor het verstrekken van een medicijn of medische behandeling. In de context van een apotheek is een voorschrift meestal een schriftelijk document dat aangeeft welk medicijn een patiënt nodig heeft, in welke dosering, en voor hoe lang. Het voorschrift dient als basis voor de apotheker om het juiste medicijn in de juiste hoeveelheid af te leveren.

  Waarvoor dient het?

  Een voorschrift vervult verschillende functies:

  • Bevestiging van diagnose: Het voorschrift geeft aan dat een gekwalificeerde zorgverlener de patiënt heeft onderzocht en een specifieke behandeling noodzakelijk acht.
  • Kwaliteitsborging: Doordat alleen bevoegde professionals een voorschrift kunnen uitschrijven, wordt een zekere mate van veiligheid en effectiviteit van de behandeling gewaarborgd.
  • Informatievoorziening: Het voorschrift informeert de apotheker over de specifieke medicinale behoeften van de patiënt, waardoor de apotheker eventuele vragen van de patiënt beter kan beantwoorden of aanvullend advies kan geven over bijvoorbeeld bijwerkingen of interacties met andere medicijnen.
  • Juridische bescherming: In veel landen zijn bepaalde medicijnen alleen op voorschrift verkrijgbaar om misbruik te voorkomen, waaronder België. Het voorschrift functioneert dan ook als een juridisch document dat zowel de apotheker als de patiënt beschermt.

  Wie kan ze voorschrijven?

  In de meeste landen kunnen alleen bepaalde gekwalificeerde zorgverleners een voorschrift uitschrijven. Dit zijn meestal:

  • Artsen: Inclusief specialisten zoals psychiaters, dermatologen, enzovoort.
  • Tandartsen: Voor medicijnen gerelateerd aan tandheelkundige zorg.
  • Verloskundigen: Voor medicatie gerelateerd aan zwangerschap en geboorte.
  • Gespecialiseerde verpleegkundigen of Physician Assistants: In sommige gezondheidsstelsels mogen ook deze professionals onder bepaalde voorwaarden voorschrijven.
  • Dierenartsen: Voor het voorschrijven van medicatie voor dieren.

  De laatste jaren wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektronische voorschriften om veiligheid te garanderen en misbruik tegen te gaan. 

  In samenvatting is een voorschrift een essentieel document in de gezondheidszorg dat zorgt voor een veilige en effectieve behandeling van patiënten. Het is een communicatiemiddel tussen de zorgverlener en de apotheker en dient ter bescherming van alle betrokken partijen.

 • Wat is een schriftelijk bewijs?

  Een schriftelijk bewijs bij een apotheek verwijst meestal naar een document dat bevestigt dat bepaalde diensten zijn verleend of dat bepaalde producten zijn ontvangen. Afhankelijk van de context en het land waarin je je bevindt, kunnen hiermee de volgende documenten bedoeld worden:

  1. Recept: Een schriftelijke instructie van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener aan een apotheker over welk geneesmiddel aan een patiënt moet worden verstrekt en in welke dosering.
  2. Afleveringsbewijs: Dit is een bon of kwitantie die je krijgt wanneer je een medicijn ophaalt bij de apotheek. Hierop staat meestal de naam van het medicijn, de dosering, de datum van afgifte en de kosten.
  3. Medicatieoverzicht: Een overzicht van alle medicijnen die een patiënt op dat moment gebruikt of in het verleden heeft gebruikt. Dit is vooral handig voor zorgverleners om te controleren op mogelijke medicatie-interacties of -allergieën.

  Het specifieke type "schriftelijk bewijs" dat je nodig hebt of waar je naar verwijst, hangt af van de situatie. Als je bijvoorbeeld moet bewijzen dat je een bepaald medicijn hebt gekregen, dan zou een afleveringsbewijs of bon volstaan. Als je echter een volledige lijst van je medicatie nodig hebt voor een nieuwe arts of voor een ziekenhuisopname, dan zou je een medicatieoverzicht nodig hebben.

  Als je specifiek wilt weten welk soort schriftelijk bewijs vereist is voor een bepaalde situatie of procedure bij jouw apotheek, is het het beste om direct contact op te nemen met die apotheek voor verduidelijking.

 • Kan ik mijn bijsluiter online raadplegen?

  U kunt de bijsluiter van uw medicijn eenvoudig online bekijken via de geneesmiddelendatabank. Zoek het medicijn op door de naam (of een deel ervan) in de zoekbalk in te voeren en klik op de zoekicoon. De bijbehorende bijsluiters zijn vervolgens te downloaden en uit te printen.

  Deze bijsluiter verschaft cruciale informatie over uw medicijn. Zorg dat u deze aandachtig doorneemt en de aanwijzingen strikt volgt. Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

  In de bijsluiter vindt u informatie over:

  • het doel van het medicijn;
  • het juiste gebruik;
  • eventuele contra-indicaties;
  • situaties waarin u extra voorzichtig moet zijn;
  • potentiële bijwerkingen; 
  • ingrediënten van het medicijn. De bijsluiters zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits en zijn zowel bedoeld voor menselijke als veterinaire medicijnen.

  Behalve de algemeen bekende bijsluiter kunt u ook de samenvatting van productkenmerken (SPK) vinden in de geneesmiddelendatabank. Dit document biedt uitgebreidere wetenschappelijke details en wordt voornamelijk door medische professionals geraadpleegd.

 • Wat moet ik doen indien ik bijwerkingen ondervindt ?

  Als je bijwerkingen van een medicijn ervaart, is het belangrijk om de juiste stappen te nemen voor je eigen veiligheid en welzijn:

  1. Stop niet abrupt met het innemen van het medicijn, tenzij het een ernstige bijwerking is of als je arts je dit heeft geadviseerd. Sommige medicijnen vereisen een afbouwperiode.
  2. Neem contact op met je arts of apotheker. Informeer hen over de bijwerkingen die je ervaart. Zij kunnen adviseren of je moet stoppen met het medicijn, de dosis moet aanpassen, of een alternatief medicijn moet proberen.
  3. In geval van ernstige of levensbedreigende bijwerkingen, zoals ernstige allergische reacties, ademhalingsproblemen, of hevige pijn, moet je direct medische hulp inroepen (bel 112)
  4. Documenteer de bijwerkingen. Maak een gedetailleerde notitie van de bijwerkingen die je ervaart, inclusief wanneer ze begonnen, de ernst, duur, en eventuele andere relevante details. Dit kan nuttig zijn voor je arts en kan ook bijdragen aan kennis over het medicijn als de bijwerkingen worden gemeld.
  5. Meld de bijwerkingen. In veel landen zijn er nationale instanties waar je bijwerkingen van medicijnen kunt melden. In België kun je bijwerkingen melden bij het Fagg (https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_bijwerking_als_patient). Door bijwerkingen te melden, draag je bij aan de veiligheid van medicijnen.
  6. Lees de bijsluiter opnieuw. Soms kunnen bijwerkingen die je ervaart al bekend zijn en in de bijsluiter van het medicijn staan. Door de bijsluiter te lezen, kun je meer inzicht krijgen in wat je kunt verwachten en wanneer je actie moet ondernemen.
  7. Overleg met anderen. Soms kan het nuttig zijn om te praten met anderen die hetzelfde medicijn gebruiken of hebben gebruikt. Zij kunnen hun ervaringen delen en eventuele adviezen geven.

  Het is belangrijk om altijd de aanwijzingen van je arts te volgen en je comfortabel te voelen bij het bespreken van eventuele zorgen of vragen over je medicatie. Je gezondheid en veiligheid staan voorop. Als je denkt dat iets niet klopt, is het altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen en medisch advies in te winnen.


  Link naar het FAGG: https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over#:~:text=Verdachte%20bijwerkingen,-Dit%20zijn%20bekende&text=uitkomst%20abnormaal%20is.-,Als%20u%20als%20pati%C3%ABnt%20(een)%20bijwerking(en)%20ondervindt,over%20wat%20u%20moet%20doen.

 • Wat moet ik doen met vervallen of ongebruikte geneesmiddelen?

  Geneesmiddelen die over datum of ongebruikt zijn, moeten niet bewaard worden in je thuisapotheek omdat ze een risico kunnen vormen voor je gezondheid. Het onzorgvuldig weggooien van deze geneesmiddelen kan schadelijk zijn voor het milieu. Lever ze dus in bij je apotheek; zij zorgen voor een veilige afvoer.

  Zorg ervoor dat je regelmatig de vervaldatums van je geneesmiddelen controleert. Deze datum is vaak te herkennen aan "EXP" of “verwendbar bis”, gevolgd door de maand en het jaar van verval. Dit is ook van toepassing op producten die speciaal door de apotheker zijn bereid. Na het verstrijken van deze datum moet je het product naar de apotheek brengen.

  Bepaalde medicijnen, zoals oog- en neusdruppels of antibiotica siropen, zijn slechts beperkt houdbaar na het openen. Je vindt deze informatie op de bijsluiter of de verpakking zelf. Noteer de openingsdatum op de verpakking zodat je weet tot wanneer je ze veilig kunt gebruiken. Zijn ze verlopen? Dan horen ze thuis bij de apotheek.

  De volgende items kunnen worden ingeleverd bij de apotheek:

  • Ongebruikte pillen, zetpillen en capsules, ongeacht hun verpakking;
  • Overblijfselen van siropen en andere vloeibare medicijnen in hun originele flessen;
  • Restanten van semi-vloeibare medicijnen in tubes;
  • Overgebleven sprays en aerosols;
  • Ongebruikte medicinale pleisters. Help de apotheker door zelf de verpakking en bijsluiter te verwijderen. Let op: de apotheek neemt geen niet-medicinale items terug zoals naalden, chemicaliën, cosmetica, voedingssupplementen, vitamines, kruidenproducten of röntgenfoto's.
Terug naar overzicht