Solifenacine Tamsulosine Teva 6mg/0,4g.afg.tabl30

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De maximale dagelijkse dosering is 1 tablet die 6 mg solifenacine en 0,4 mg tamsulosine bevat, in te nemen via de mond (oraal). De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen, zoals u zelf wilt. De tablet mag niet gekauwd of vermalen worden.

Samenstelling

- De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn solifenacinesuccinaat en tamsulosinehydrochloride.
Elke tablet met gereguleerde afgifte bevat 6 mg solifenacinesuccinaat en 0,4 mg
tamsulosinehydrochloride.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn macrogol met hoog molecuulgewicht;
colloïdaal siliciumdioxide, watervrij (E551); magnesiumstearaat (E470b); calciumwaterstoffosfaat
(E341); microkristallijne cellulose (E460); hydroxypropylcellulose, laag gesubstitueerd (E463);
hypromellose (E464); rood ijzeroxide (E172); macrogol; butylhydroxytolueen (E321).

Indicatie

Solifenacine/Tamsulosine Teva is een combinatie van twee verschillende geneesmiddelen in één tablet.
De geneesmiddelen heten solifenacine en tamsulosine. Solifenacine behoort tot de groep van
geneesmiddelen die anticholinergica genoemd worden en tamsulosine behoort tot de groep
geneesmiddelen die alfa-blokkers genoemd worden.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij mannen voor de behandeling van matige tot erge klachten van
urine-opslag in de lage urinewegen en bij problemen met plassen. Deze klachten worden veroorzaakt
door problemen met de blaas en een prostaat die groter is geworden (goedaardige prostaatvergroting).
Dit geneesmiddel wordt gebruikt als eerdere behandeling met een product met één actieve stof de
klachten onvoldoende heeft verlicht.
Als de prostaat groter wordt, kan dit plasproblemen (mictieklachten) veroorzaken zoals het moeilijk op
gang komen van plassen (hesitatie), moeilijkheden tijdens plassen (zwakke straal), nadruppelen en het
gevoel niet volledig de blaas leeg te plassen. Tegelijkertijd is de blaas ook aangedaan en trekt deze
spontaan samen op momenten dat u niet wilt plassen. Dit veroorzaakt klachten die te maken hebben
met de opslag van urine. De klachten kunnen zijn: veranderingen in het gevoel van de blaas, ineens
een sterk gevoel krijgen om te plassen zonder waarschuwing en vaker dan normaal moeten plassen.
Solifenacine vermindert de ongewenste samentrekkingen van uw blaas en vergroot de hoeveelheid
urine die uw blaas kan bevatten. Dit zorgt ervoor dat u langer kunt wachten met naar de wc gaan.
Tamsulosine zorgt ervoor dat de urine gemakkelijker door de plasbuis kan stromen en het plassen
gemakkelijker gaat.

Contra indicatie

- U bent allergisch voor solifenacine, tamsulosine of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U ondergaat nierdialyse.
- U heeft een ernstige leverziekte.
- U heeft een ernstige nierziekte EN u wordt tegelijkertijd behandeld met geneesmiddelen die de
afbraak van Solifenacine/Tamsulosine Teva in het lichaam kunnen vertragen (bijvoorbeeld
ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol). Uw arts of apotheker heeft u dit verteld als hier sprake
van is.
- U heeft een matige leverziekte EN u wordt tegelijkertijd behandeld met geneesmiddelen die de
afbraak van Solifenacine/Tamsulosine Teva in het lichaam kunnen vertragen (bijvoorbeeld
ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol). Uw arts of apotheker heeft u dit verteld als hier sprake
van is.
- U heeft een ernstige maag- of darmziekte (waaronder toxisch megacolon, een complicatie
geassocieerd met colitis ulcerosa).
- U heeft een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis), die enorme spierzwakte kan veroorzaken.
- U lijdt aan verhoogde oogboldruk (glaucoom), waarbij uw zicht steeds minder wordt.
- U heeft last van duizeligheid ten gevolge van bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of opstaan;
dit wordt orthostatische hypotensie genoemd.

Gegevens
CNK4663662
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva