De 5 meest voorkomende eetstoornissen

Eetstoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die een impact hebben op hoe mensen omgaan met voeding en hun lichaam. Het gaat meestal niet louter om eten, maar wel om controle. Het is als het ware een soort coping mechanisme. 

Een eetstoornis heeft effect op je mentale en fysieke gezondheid. In ernstige gevallen heeft het zelfs levensbedreigende complicaties. In dit artikel werpen we een licht op de meest voorkomende eetproblemen en de gevolgen die ze kunnen hebben, maar bespreken we ook andere en vaak minder opvallende vormen van deze aandoening.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij mensen een intens verlangen hebben om af te vallen. Vaak hebben mensen de neiging om een extreem laag gewicht te bereiken. Om dit te bekomen, beperken ze hun voedingsinname. Deze eetstoornis gaat meestal gepaard met een ernstig vertekend lichaamsbeeld, wat ook nog “body dysmorphia” wordt genoemd. 

Fysieke gevolgen van anorexia nervosa zijn: verlies van spiermassa, aanhoudende vermoeidheid, uitdroging en zelfs hartproblemen. Mental gevolgen zijn dan weer depressie, angst en isolatie (uit schrik om te eten bij anderen).

Boulimia nervosa

Deze eetstoornis kenmerkt zich door eetbuien die ofwel gevolgd worden door braken of afgewisseld worden met perioden van erg weinig eten. Boulimia nervosa is minder zichtbaar dan anorexia: mensen met deze aandoening hebben vaak een normaal lichaamsgewicht.

Wie met deze aandoening kampt, kan als fysieke gevolgen uidroging, tandbederf, maagproblemen en elektrolytenstoornissen ervaren. Typische mentale gevolgen zijn dan weer angst, depressie en schaamte.

Binge eating disorder

Binge eating disorder is een eetstoornis waarbij mensen regelmatig grote hoeveelheden voedsel eten, zonder dat ze de controle hebben om te stoppen. Dit wil zeggen dat ook wanneer ze voldaan ze, ze alsnog blijven eten. Ze voelen zich vaak schuldig of beschaamd na zo'n episode. Fysieke gevolgen van binge eating disorder zijn onder meer overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes en hartproblemen. Mentale gevolgen zijn meestal depressie, angst en schaamte.

Pica

Wie aan deze eetstoornis lijdt, eet voorwerpen die niet eetbaar zijn. Denk aan klei, stof, zand … Deze voorwerpen bieden geen voedingswaarde en kunnen ernstige complicaties veroorzaken. PIca gaat vaak gepaard met ernstige fysieke gevolgen zoals darmobstructie, vergiftiging en infectie. De mentale gevolgen van de eetstoornis zijn onder meer schaamte, sociale isolatie en angst.

Orthorexia nervosa

Orthorexia nervosa is een eetstoornis waarbij mensen obsessief bezig zijn met het eten van gezond voedsel. Ze vermijden vaak voedingsmiddelen die ze als ongezond beschouwen en kunnen een gebrek aan voedingsstoffen ontwikkelen. Fysieke gevolgen van orthorexia nervosa zijn onder meer ondervoeding, spierverlies en hartproblemen. Mentale gevolgen zijn dan weer angst en isolatie.

Andere eetstoornissen

Er zijn heel wat eetstoornissen die onder de radar gaan. Veel mensen hebben een verstoorde relatie met eten zonder dat ze zich hier echt bewust van zijn. Dit heeft ook te maken met de sociale aanvaardbaarheid om een beperkende eetpatroon te hanteren, en de sociale wenselijkheid om slank te zijn.

Mensen die om niet medische of principiële redenen volledige voedingsgroepen vermijden, kunnen al onder de categorie eetgestoord vallen. Zo ook mensen die excessief bewegen (bewegingsdrang), zeker wanneer ze veel sporten om te compenseren voor hun voedingsinname. Vaak gaat dit echter aan anderen voorbij omdat het niet valt binnen een ‘klassieke’ eetstoornis. Het is belangrijk om zowel voor jezelf als voor je omgeving hier alert voor te zijn. Zo kan je tijdig ingrijpen voor de stoornis een bepalende en beperkende factor wordt in iemands leven.

Heb je het gevoel dat jij of iemand die je kent met een eetstoornis worstelt? Praat erover met je apotheker of arts, zodat zij je kunnen begeleiden. Het is belangrijk om je te laten behandelen zodat je gezondheidsrisico’s beperkt. Een eetstoornis onder controle krijgen, vraagt gespecialiseerde hulp. Dergelijke problemen gaan vaker gepaard met diepergaande problemen. Informeer je goed voor je start met een traject. Bij ernstige gevallen kan een opname zelfs aangeraden zijn.