Celecoxib 100mg Teva Caps 90

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Aangezien de cardiovasculaire (CV) risico's van celecoxib kunnen toenemen met dosis en deblootstellingsduur, moet het voor de kortst mogelijk periode bij de laagst mogelijke dosis worden gebruikt. Debehoefte aan symptomatische verlichting en de respons van de patiënt op de therapie moeten geregeldopnieuw geëvalueerd worden, vooral bij patiënten met artrose.

  • Osteoartritis, artrose

De gewoonlijk aanbevolen dagelijkse dosis is 200 mg eenmaal daags of verdeeld over twee doses. Bijsommige patiënten met onvoldoende verlichting van de symptomen, kan een hogere dosis van 200 mgtweemaal daags de werkzaamheid versterken. Als het therapeutische voordeel na twee weken niet versterkt,moeten andere therapeutische opties overwogen worden

  • Reumatoïde artritis

De initiële aanbevolen dagelijkse dosis is 200 mg, verdeeld over twee doses. De dosis kan zo nodig verhoogdworden tot 200 mg tweemaal daags. Als het therapeutische voordeel na twee weken niet versterkt, moeten andere therapeutische opties overwogen worden

  • Spondylitis ankylopoetica

De aanbevolen dagelijkse dosis is 200 mg eenmaal daags of verdeeld over twee doses. Bij sommigepatiënten met onvoldoende verlichting van de symptomen, kan een hogere dosis van 400 mg eenmaal daags of verdeeld over twee doses de werkzaamheid versterken. Als het therapeutische voordeel na twee wekenniet versterkt, moeten andere therapeutische opties overwogen worden.

De maximale aanbevolen dagelijkse dosis is 400 mg voor alle indicaties.Speciale populaties

Ouderen

Net als bij jongere volwassenen moet de behandeling beginnen met 200 mg per dag. De dosis kan zo nodigverhoogd worden tot 200 mg tweemaal daags. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij bejaarden met eenlager lichaamsgewicht dan 50 kg.

Pediatrische patiënten

Celecoxib is niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen.

Aan patiënten van wie op basis van genotypering of van de voorgeschiedenis/eerdere ervaring met andereCYP2C9-substraten bekend is of vermoed wordt dat ze langzame CYP2C9-metaboliseerders zijn, dientcelecoxib met voorzichtigheid te worden toegediend, aangezien het risico op dosisafhankelijke bijwerkingenverhoogd is. Overweeg om de dosis te verminderen tot de helft van de laagst aanbevolen dosis

Leverfunctiestoornissen

De behandeling moet aangevangen worden met de helft van de aanbevolen dosis bij patiënten met eendiagnose van matige leverstoornissen en een serumalbuminespiegel van 25-35 g/l. De ervaring bij dergelijkepatiënten is beperkt tot cirrotische patiënten.

Nierfunctiestoornissen

De ervaring met celecoxib bij patiënten met lichte of matige nieraandoeningen is beperkt, daarom isvoorzichtigheid geboden bij deze patiënten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Celecoxib mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Voor patiënten die moeite hebben met het inslikken van capsules, mag de inhoud van een celecoxib capsuletoegevoegd worden aan appelmoes, rijstpap, yoghurt of geplette banaan. Hiervoor moet de volledige inhoudvan de capsule zorgvuldig worden leeggemaakt op een afgestreken koffielepel met appelmoes, rijstpap,yoghurt of geplette banaan, die ofwel koud is ofwel op kamertemperatuur is, en moet meteen wordeningenomen met een glas water.

Samenstelling

Elke capsule, hard bevat 100 mg celecoxib.

  • Inhoud van de capsule

Calciumwaterstoffosfaat dihydraat

Natriumlaurylsulfaat

Crospovidon (type B)

Povidon (K30)

Povidon (K90)

Magnesiumstearaat

  • Buitenlaag van de capsule

Gelatine

Gepurificeerd water

Titaandioxide (E171)

Drukinkt

Schellak

Propyleenglycol

Celecoxib Teva 100 mg capsules, hard: Indigokarmijnaluminiumlak ( E132)

Indicatie

Celecoxib Teva is geïndiceerd bij volwassenen voor de symptomatische verlichting bij de behandeling van
artrose (OA), reumatoïde artritis (RA) en spondylitis ankylopoetica (SA).


De beslissing om een selectieve cyclo-oxygenase 2 (COX-2)-remmer voor te schrijven moet gebaseerd
worden op een evaluatie van het algemene individuele risico voor de patiënt

Gegevens
CNK3123379
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte83 mm
Lengte134 mm
Diepte83 mm
Hoeveelheid verpakking90
Bijsluiter